Specialisaties

Onze kennis en ervaring biedt veel meerwaarde in nieuwe projecten

Kennis en ervaring bij de overheid

Sinds de oprichting van Stroomt werken we voor een breed scala aan overheidsinstanties en hebben we bewezen dat we overheidsprojecten tot een succesvol einde kunnen brengen.

Deze opgebouwde ervaring en opgedane kennis is nu geborgd in Stroomt Overheid. We weten hoe we ons in het politieke landschap moeten bewegen en hebben kennis van zaken wanneer het overheidsspecifieke thema’s behelst. Van DigiD tot Toegankelijkheid, van Rijkshuisstijl tot de Gebruiker Centraal, alles hebben we bij de hand gehad of een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling ervan. Dit stelt ons in staat om in korte tijd hoofd- van bijzaken te onderscheiden en met gedegen oplossingen te komen.

Door onze brede kennis zijn we op verschillende niveaus van toegevoegde waarde in de processen van een overheidsorganisatie; van kritisch meedenken bij Verkenningen tot hands-on uitwerken in de ontwikkel-fase. Waarbij we altijd balanceren op het snijvlak van de meegegeven kaders en de gebruiker centraal stellen.

Ontwikkelingen bij de overheid

De wereld staat niet stil en de overheid moet mee. Naast de technologische ontwikkelingen zijn er ook de politieke ontwikkelingen. Nationaal wordt er steeds meer nadruk gelegd op het digitaliseren van de communicatie met de burger, denk aan de Wet EBV en het verdwijnen van de blauwe envelop, maar ook internationaal wordt er druk uitgeoefend om veranderingen door te voeren: zo heeft de Nederlandse overheid ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking. Met als resultaat dat per 1 januari 2017 de hele overheid verplicht is om onder andere haar websites toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Daarnaast zijn er ook initiatieven die de overheid helpen om de ontwikkelingen bij te blijven; zo zijn we vanaf het begin aangehaakt bij “De Gebruiker Centraal” die vanuit een gebruikersperspectief de overheid helpt haar diensten te verbeteren en zijn we betrokken bij CRUX, waar technologische thema’s vanuit een academisch gebruikersperspectief worden onderzocht.

Onderdeel van Stroomt interactions

Stroomt Overheid is een specialisatie van Stroomt interactions. Stroomt heeft sinds haar oprichting in 2003 een keur van opdrachtgevers bediend en wordt door hen beschouwd als een specialist. Door veel vakgenoten wordt ze echter als generalist gezien, aangezien Stroomt zich niet beperkt tot bepaalde marktgebieden.

Stroomt Financials

Binnen Stroomt is er naast Overheid nog een specialisatie: Financials. Hierin is de kennis en kunde gebundeld om partijen zoals de Rabobank en de ING te ondersteunen in hun streven naar een optimale gebruikerservaring.