Rijkswaterstaat Utrecht

Reiswijzer 3.0

Ik wil dat het aanmelden voor de stimulerings- en service-applicatie "Reiswijzer" eenvoudiger wordt, zodat het gebruik toeneemt. Maak een ontwerp.

Meer weten?

Neem contact op

Oplossing

Reiswijzer is de online applicatie van Rijkswaterstaat, waarmee automobilisten zich kunnen abonneren op serviceberichten over wegwerkzaamheden. Je geeft jezelf op, met de trajecten die je regelmatig rijdt, en zodra er wegwerkzaamheden zijn die mogelijk vertragingen opleveren, word je daarvan op de hoogte gesteld via mail en/of sms.

De Reiswijzer dekt op dit moment nog alleen de A-wegen in de provincie Utrecht. Het doel is om ook het onderliggende wegennet in de provincie erin onder te gaan brengen en uiteindelijk ook de rest van Nederland te integreren.

Met dit ontwikkeldoel voor ogen moest wel nog een relatief groot usability issue worden aangepakt, namelijk dat van het aanmelden. De bestaande methode was voor de meeste mensen onduidelijk en stond daarmee een groei van het aantal abonnees in de weg.

Stroomt heeft het aanmeldingsproces aangepast. Deze aanpassing had echter ook grote gevolgen voor de rest van de applicatie, waardoor uiteindelijk een geheel nieuwe voorkant voor de applicatie is ontworpen.

Activiteiten

  • Requirements workshop
  • Interactieontwerp
  • Visual design
  • Front end ontwikkeling

Deliverables

  • Storyboards
  • Wireframes
  • Interactiespecificaties
  • Visual design (Photoshop)
  • HTML prototype
  • Document met design rationale en toelichting prototype